BIP
Grafika BIP

Skargi, wnioski

SKARGI I WNIOSKI

Zarząd PEC Sp. z o.o w Bytomiu lub upoważniony pracownik przyjmują interesantów w sprawach skarg, wniosków, zażaleń i odwołań, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem spółki.

Skargi i wnioski można składać:

 • Listownie - na adres:
  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o.
  ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom;
 • Osobiście - w sekretariacie zarządu przy ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom
  w dni robocze w godzinach pracy;
 • Za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  na adres: marketing@pec.bytom.pl 
  z zaznaczeniem w tytule „Skarga” lub „Wniosek”;
 • Faksem na numer: +48 32 388 73 26;
 • Ustnie do protokołu: po wcześniejszym telefonicznym skontaktowaniu się z upoważnionym pracownikiem.

WAŻNE!
Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

Skarga/wniosek powinien zawierać:

 • Imię i nazwisko wnoszącego.
 • Dokładny adres do korespondencji.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-10-11 16:11
Aktualizacja publikacji
Orpych Dawid 2021-02-25 12:38
Wytworzenie publikacji
Dawid Orpych 2021-02-25 12:38
Zatwierdzenie
Dawid Orpych 2021-02-25 12:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
3
do góry