BIP
Grafika BIP
Strona główna/Menu Przedmiotowe/Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych - PKD 35.30.Z
 2. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych - PKD 43.11.Z
 3. Przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.12.Z
 4. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych - PKD 41.20.Z
 5. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych - PKD 42.21 Z
 6. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych - PKD 43.22.Z
 7. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.20.Z
 8. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi - PKD 62.03.Z
 9. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych - PKD 62.09.Z
 10. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - PKD 69.20.Z
 11. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody - PKD 36.00.Z
 12. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21.Z
 13. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.39.Z
 14. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - PKD 46.74.Z
 15. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków - PKD 41.10.Z
 16. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32.Z
 17. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania - PKD 58.29.Z
 18. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki - PKD 62.02.Z
 19. Wytwarzanie energii elektrycznej - PKD 35.11.Z

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z o.o.
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-10-11 16:14
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Tomasz Polewka 2019-07-23 11:35
Zatwierdzenie
Tomasz Polewka 2019-07-23 11:35
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
3
do góry